Structură

Organele de conducere ale S.I.P. Judeţul Sibiu sunt:

Organe unipersonale:

Preşedintele

Organe colective:

Conferinţa Judeţeană

Consiliul Judeţean

Biroul Executiv

Organe colective:

Comisia de cenzori

Biroul Executiv al S.I.P. Judeţul Sibiu este format din:

1. FÎRȚONEA Teodor – Dumitru – preşedinte

2. POPESCU Valerian – vicepreşedinte

3. STANCU Leonard – Gheorghe – vicepreşedinte

4. TIRITEU Vasile – vicepreşedinte

5. CHIȘ Rodica – Lucica – membru

6. VECERZAN Florin – membru

7. POPA Adrian Ioan – membru

8. ROMILĂ Adrian – membru

9. ROGOZAN Emil – membru

Comisia de Cenzori a S.I.P. Judeţul Sibiu este formată din:

RUSU Mariana – membru

GIURGIU Mioara – membru