Despre noi

S.I.P. Jud. Sibiu este în prezent cea mai mare organizaţie sindicală judeţeana, reprezentativă pentru domeniul învăţământ la nivel judeţean, include aproximativ 75% din angajaţi (5.000 de membri), fiind prezenţa în toate unităţile de învăţământ ale judeţului Sibiu.

În perioada decembrie 1989 – februarie 1990 s-au pus bazele constituirii primului sindicat din învăţământul judeţean Sibiu, în afară vreunui partid politic, ca organizaţie cu personalitate juridică proprie, bazat pe principii de organizare şi funcţionare democratice.

Acest demers la nivel judeţean, concomitent cu mişcări organizatorice similare din alte judeţe, a permis constituirea primei federaţii sindicale autentice din învăţământul românesc, la care S.I.P. Jud. Sibiu este membru fondator al Federaţia Educaţiei Naţionale, federație care în ianuarie 2013 a fuzionat cu Federația „Spiru Haret“, formând Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ a apărut ca o necesitate de exprimare liberă a punctelor de vedere, a salariaţilor din învăţământul românesc, şi nu ca o reorganizare prin rotirea cadrelor departamentului învăţământ – ştiinţa – cultură a fostului U.G.S.R.

Acest lucru a fost posibil prin ambiţia şi efortul unui grup de temerari, care atât la nivel judeţean cât şi la nivel naţional au acceptat sacrificiul de-a porni, prin proprii eforturi şi de a crea un sindicat şi o federaţie care astăzi este o structură instituţionalizata, cunoscută şi respectată.
Astăzi, S.I.P. Jud. Sibiu este o organizaţie puternică în cadrul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ şi totodată o prezenţă activă la toate acţiunile federaţiei. Liderul S.I.P. Sibiu ocupă poziția de prim-vicepreședinte FSE „Spiru Haret“.

Pe plan local S.I.P. Jud. Sibiu este componentă a Filialei Judeţene a C.N.S. Cartel-Alfa, unde activitatea sa sindicală este recunoscută şi apreciată.