Adresa FSE SPIRU HARET 5 mai 2020 Revocare ordin

  Nr. 292/05.05.2020   Către   MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII   DOAMNEI MINISTRU MONICA CRISTINA ANISIE             Stimată Doamnă Ministru,             Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a luat act în cursul zilei de astăzi despre faptul că Ministerul Educației și Cercetării a emis în data de 29 aprilie 2020 și a transmis ulterior inspectoratelor școlare adrese privind: I. „numărul maxim de posturi finanțate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat până la 31 august 2 ...Scrisoare deschisa profesori, elevi si parinti

Scrisoare deschisă   Către,             Administrația Prezidențială,             Parlamentul României,             Guvernul României,             Ministerul Educației și Cercetării,     Din nefericire, România, la fel ca multe alte țări din Europa și din întreaga lume, trece printr-o perioadă extrem de dificilă, din cauza pandemiei COVID-19. Toate domeniile sunt afectate și este evident că, nici educația nu a fost ocolită de efectele negative ale acestei pandemii, fiind nevoiți să se izoleze ...


Noutăţi legislativeOMEC 4320 2020 Mobilitate

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII NR. 4302/2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019   ...

Ordin comun MEC si MS masuri sars cov 2 invatamant

ORDINUL COMUN AL MINISTRULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘI MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII NR. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

  Văzând Referatul de aprobare nr. 982/SG din 18.05.2020 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, având în vedere prevederile: - Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru d ...

Galerie foto

scoala romaneasca

Parteneri

ISJ Sibiu

CCD Sibiu